Naziv projekta : WC Feštjan

Lokacija projekta: Sava

Leto zaključka: 2019 

 

 

Projekt zajemal:

Sava Feštanj_8 Sava Feštanj_5
Sava Feštanj_8 Sava Feštanj_5

Naziv projekta : WC Feštjan

Lokacija projekta: Sava

Leto zaključka: 2019 

 

 

Projekt zajemal:

Naziv projekta : Kopalnica Mengeš Tišlar

Lokacija projekta: Mengeš

Leto zaključka: 2019 

Projekt zajemal: